Monthly Archives czerwiec 2013

ASP MVC Asynchroniczne Akcje

W Visual Studio 2012 zostały wprowadzone dwa nowe słowa kluczowe: async i await. Modyfikator async stwierdza, że metoda jest asynchroniczna, natomiast await służy do wywołania takiej metody. Drobnej modyfikacji wymaga też typ zwrotny, a dokładniej wymaga dodania typu Task.
Przed przedstawieniem pierwszego przykładu odpowiem jeszcze, po co stosować metody asynchroniczne? Odpowiedz jest prosta – ułatwiają one programowanie współbieżne/wielowątkowe.
Opisywany przykład opiera się na aplikacji ASP MVC. Porównałem w niej szybkość działania akcji synchronicznych i asynchronicznych. Aplikacja służy do pobierania temperatury dla zadanego miasta od trzech dostawców i obliczeniu średniej. Pierwszym krokiem jest stworzenie nowego projektu typu ASP MVC...

Read More

MarketPlace – KAWAŁ na stronie głównej

Microsoft umieścił moją aplikację na głównej stronie MarketPlace 🙂
Zrzut ekranu dla potomnych:

KAWAŁ-GŁówna MP

Share
Read More

Windows Phone – recenzja aplikacji „Kawał”

Na portalu Antyapps pojawiła się recenzja jednej z moich aplikacji. Miło że dość przychylna 🙂

Share
Read More