Bundling tagged posts

Bundling and Minification w ASP MVC 4

Bundling i Minification to dwie techniki które można użyć w ASP MVC 4 w celu poprawy czasu ładowania stron. Bundling i Minification poprawia czas ładowania przez zmniejszenie liczby żądań do serwera i zmniejszenie rozmiaru wymaganych składników (takich jak CSS i JavaScript.)

We wcześniejszych wersjach obydwie techniki można było zaimplementować używając zewnętrznych bibliotek. Wbudowane rozwiązanie rozwiązuje ten problem i spełnia swoje zadania w bardzo dobry sposób. Poniższy rysunek to okno programu Firebug przedstawiające sporą liczbę odwołań do serwera.

bim

Aby zredukować liczbę odwołań do serwera, należy skorzystać z mechanizmu Bundling który ułatwia łączenie wielu plików w jeden pakiet. Można tworzyć pakiety CSS, JavaScript i inne...

Read More