IsoStoreSpy – Eksplorator Isolated Storage

Podczas pisania jednej z ostatnich aplikacji pod Windows Phone, potrzebowałem sprawdzić co aplikacja przechowuje w jednym z plików, zapisanych w Isolated Storage. Co mnie zaskoczyło Microsoft oferuje tylko narzędzia konsolowe do tego typu sprawdzeń. Jak się okazało owe narzędzie nie chciało ze mną gadać.

Kolejnym krokiem było wyszukanie alternatywy, testowałem z różnym skutkiem 2-3 programy i jedynym godnym polecenia jest IsoStoreSpy. Po uruchomieniu aplikacja wita nas bardzo ładnym i przejrzystym oknem głównym:

IsoSpyMain

Kolejnym krokiem jest wybranie typu emulatora na którym działa testowana aplikacja:

chooseApp

Jak widać w moim przypadku zamiast nazwy aplikacji jest wyświetlone „Unknown name” oraz jej Guid. Pewnie jakaś niedoróbka lub funkcja ta działa z aplikacjami typu WP8 (moja to WP7).
Następne okno składa się z trzech kolumn: folderów, plików oraz podglądu zawartości plików:

isoExplorer

Przydatną właściwością było by dodanie przez autorów wskaźnika postępu w okienku podglądu, ponieważ niektóre pliki ładują się nieco dłuższą chwilę.
Program oferuje znacznie więcej potrafi otwierać: pliki graficzne, wideo, muzyczne, tekstowe, a co ciekawe możliwe jest przeglądanie baz SqlCe (wykonywanie zapytań SQL).
Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: http://isostorespy.codeplex.com.

Share

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.