Inheritance Margin

Pisałem kiedyś klasę, która dziedziczyła po innej klasie, a ta z kolei po interfejsach, te z kolei po innych interfejsach, a po drodze była jeszcze wpleciona klasa abstrakcyjna. Następnie zaszła potrzeba szybkiego przejścia z poziomu metody implementującej do poziomu metody interfejsu, czy metody klasy abstrakcyjnej. W takim „bałaganie” było, to dość trudne. Dlatego rozpocząłem poszukiwania. Dość szybko się zorientowałem, że taka funkcjonalność jest dostępna w pakiecie R#. Ja go nie posiadałem, więc kontynuowałem poszukiwania. Natrafiłem na Inheritance Margin. Jest to bezpłatne rozszerzenie do Visual Studio. Jego działanie jest proste.
Znajdujemy się na poziomie implementowanej metody. Po lewej stronie mamy zielony znacznik, po najechaniu, którego, wyświetlają się podstawowe informacje:

IM1

Po naciśnięciu PPM na znaczniku mamy możliwość przejścia do poziomu interfejsu lub klasy bazowej:

IM2

Naciskamy i jesteśmy tam, gdzie chcemy:

IM3

Szybkie i proste 🙂

Co ciekawe działa to w dwie strony, tj. z poziomu interfejsu możemy przejść do poziomu implementacji:

IM4

Na chwilę obecną rozszerzenie ma kilka ograniczeń z czego najpoważniejszym jest wsparcie tylko dla C#.

Share

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.