Efekt przechylenia (tilt) przycisku w Windows Phone

W pewnym programie pod Windows Phone był mi potrzebny efekt przechylenia dla przycisku. Rozwiązania, które proponuje podstawowe API były stosunkowo zawiłe. Ale z pomocą przychodzi biblioteka Silverlight for Windows Phone Toolkit.

Najprostszym sposobem instalacji jest mechanizm Nuget.Następnie do phone:PhoneApplicationPage… należy dodać toolkit:

Zakładamy, że mamy prosty StackPanel z trzema przyciskami:

A tak wygląda StackPanel z dodanym efektem głębi:

Jeśli użytkownik kliknie z prawej strony przycisku „Test 2”, to nastąpi jego przechylenie:

tilt-wp7

Jeśli uznamy, że np. przycisk „Test 2″ nie potrzebuje efektu przechylenia, to należy go zmodyfikować w następujący sposób:

toolkit:TiltEffect.IsTiltEnabled=”True” może być stosowany lokalnie dla pojedynczych przycisków, jak i globalnie (phone:PhoneApplicationPage).

Share

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.