Efekt przechylenia (tilt) przycisku w Windows Phone

W pewnym programie pod Windows Phone był mi potrzebny efekt przechylenia dla przycisku. Rozwiązania, które proponuje podstawowe API były stosunkowo zawiłe. Ale z pomocą przychodzi biblioteka Silverlight for Windows Phone Toolkit.

Najprostszym sposobem instalacji jest mechanizm Nuget. Następnie do phone:PhoneApplicationPage… należy dodać toolkit:

<phone:phoneapplicationpage .="" xmlns:toolkit="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone.Controls.Toolkit">
</phone:phoneapplicationpage>

Zakładamy, że mamy prosty StackPanel z trzema przyciskami:

<stackpanel>
	<button>Test 1</button>
	<button>Test 2</button>
	<button>Test 3</button>
</stackpanel>

A tak wygląda StackPanel z dodanym efektem głębi:

<stackpanel toolkit:tilteffect.istiltenabled="True">
	<button>Test 1</button>
	<button>Test 2</button>
	<button>Test 3</button>
</stackpanel>

Jeśli użytkownik kliknie z prawej strony przycisku „Test 2”, to nastąpi jego przechylenie:

tilt-wp7

Jeśli uznamy, że np. przycisk „Test 2” nie potrzebuje efektu przechylenia, to należy go zmodyfikować w następujący sposób:

<stackpanel toolkit:tilteffect.istiltenabled="True">
	<button>Test 1</button>
	<button toolkit:tilteffect.suppresstilt="True">Test 2</button>
	<button>Test 3</button>
</stackpanel>

toolkit:TiltEffect.IsTiltEnabled=”True” może być stosowany lokalnie dla pojedynczych przycisków, jak i globalnie (phone:PhoneApplicationPage).

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.