[T-SQL] gdzie jest schemat typów tabel

Mamy tabelę:

typy1

W jaki sposób wyświetlić podobny rezultat przy pomocy SQL? Dane z opisem tabel przechowywane są w trzech tabelach: SYS.TABLES, SYS.COLUMNS, SYS.TYPES. Funkcja która wykorzystuje te tabele:

ALTER FUNCTION [dbo].[Getliteraldatatype](@TableName AS VARCHAR(100),
                     @ColumnName AS VARCHAR(100))
returns VARCHAR(100)
AS
 BEGIN
   DECLARE @DataType AS VARCHAR(100)
   DECLARE @FullDataType AS VARCHAR(100)
   DECLARE @MaxLength AS INT
   DECLARE @Precision AS INT
   DECLARE @Scale AS INT

   SELECT TOP 1 @DataType = y.NAME,
          @MaxLength = c.max_length,
          @Precision = c.PRECISION,
          @Scale = c.scale
   FROM  sys.tables t
       INNER JOIN sys.columns c
           ON t.object_id = c.object_id
       INNER JOIN sys.types y
           ON y.system_type_id = c.system_type_id
   WHERE t.NAME = @TableName
       AND c.NAME = @ColumnName

   IF @DataType IN ( 'decimal', 'numeric' )
    BEGIN
      SET @FullDataType = Upper(@DataType) + '('
                + Cast(@Precision AS VARCHAR) + ','
                + Cast(@Scale AS VARCHAR) + ')'
    END
   ELSE IF @DataType IN ( 'varchar', 'char', 'binary', 'varbinary' )
    BEGIN
      SET @FullDataType = Upper(@DataType) + '('
                + Cast(@MaxLength AS VARCHAR) + ')'
    END
   ELSE IF @DataType IN ( 'nvarchar', 'nchar' )
    BEGIN
      SET @FullDataType = Upper(@DataType) + '('
                + Cast(@MaxLength/2 AS VARCHAR) + ')'
    END
   ELSE IF @DataType IN ( 'datetime2', 'datetimeoffset', 'time' )
    BEGIN
      SET @FullDataType = Upper(@DataType) + '('
                + Cast(@Scale AS VARCHAR) + ')'
    END
   ELSE
    BEGIN
      SET @FullDataType = Upper(@DataType)
    END

   RETURN @FullDataType
 END 

Przykład użycia:

SELECT c.NAME                 AS 'Column Name',
    dbo.Getliteraldatatype(t.NAME, c.NAME) AS 'Data Type',
    c.is_nullable             AS 'Allow Nulls'
FROM  sys.tables t
    INNER JOIN sys.columns c
        ON t.object_id = c.object_id
    INNER JOIN sys.types ty
        ON c.user_type_id = ty.user_type_id
WHERE t.NAME = 'Types'
ORDER BY t.NAME 

typy2
Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.