[T-SQL] gdzie jest schemat typów tabel

Mamy tabelę:

typy1

W jaki sposób wyświetlić podobny rezultat przy pomocy SQL? Dane z opisem tabel przechowywane są w trzech tabelach: SYS.TABLES, SYS.COLUMNS, SYS.TYPES. Funkcja która wykorzystuje te tabele:

Przykład użycia:

typy2

Share
Tags:  ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.