Poprawna walidacja wartości dziesiętnych dla przecinka („,”) i kropki („.”) równocześnie.

Piszesz aplikacje (ASP MVC) która ma pola finansowe. Na pytanie jak w jaki sposób chcecie oddzielać część dziesiętną, otrzymujesz odpowiedz że przy pomocy przecinka oraz kropki. Odpowiedz budzi pewien niepokój, ponieważ standardowy mechanizm wiązania sobie nie poradzi. Wiec trzeba go nieco ulepszyć.

DecimalModelBinder:

Wersja dla decimal?, wymaga minimalnej korekty.
NullableDecimalModelBinder:

Logiczna wydaje się refaktoryzacja, ale to nie jest tematem tego wpisu.

Aktywacja:

Po użyciu powyższego kodu, serwer przyjmie zarówno wartość 123,45 jak i 123.45.

Share

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.